BELAX, spoločnosť s ručením obmedzeným vznikla v roku 1991.
Spoločníkmi tejto spoločnosti sú p. Vojtech Berta a p. Alexander Berta, ktorí sú zároveň štatutárnym orgánom - konateľmi spoločnosti.

Predmetom činnosti je:


Firma BELAX má šesť zamestnancov vrátane dvoch majiteľov, t. j. ekonómka, skladník, vedúci skladu, vodič motorového vozidla. Tento počet pracovníkov je optimálny na veľkosť tejto firmy.


Naše obchodné partneri sú:


 • BRAMAC, spol. s r. o.
 • HOPA  Slovakia, spol. s r. o.
 • KERKO  Michalovce, spol. s r. o.
 • VELUX Slovensko, spol. s r. o.
 • CEMENTÁREŇ  Turňa, a.s.
 • IPEĽSKÉ TEHELNE  Lučenec, a.s.
 • TECHNOPOINT SANITRENDS  Bratislava, spol. s r.o.
 • GUTTA  Slovakia, spol. s r.o.
 • Železoobchod TÓTH, spol. s r.o.
 • CERESIT, spol. s r.o.
 • RESKO, v.d.
 • BAUMIT, spol. s r.o.
 • PORFIX, a.s.
 • TONDACH  Slovensko, spol. s r.o.
 • MEDITERRAN  Slovakia, spol. s r.o.
 • Slovakia TREND, spol. s r.o.
 • KOBRES, spol. s r.o.
 • GAMA  Prešov, spol. s r.o.

Spoločnosť BELAX kladie dôraz na  vysokú kvalitu poskytovaných služieb zákazníkom. Kvalita ponúkaného sortimentu,  záručný a pozáručný servis je považovaný za základ úspechu a zároveň prísľub ďalšieho rastu do budúcna ako aj plnenie dodacích lehôt s cieľom získania nových zákazníkov a vytvárania pozitívneho a dôveryhodného imidžu firmy.


Pevne veríme, že aj vy budete našimi spokojnými zákazníkmi.